DRZWI OTWARTE

Zaproszenie do składania ofert

Informacje

Roboty budowlane dla inwestycji pn.: Remont i przebudowa kondygnacji piwnic budynku zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Pautscha 9, we Wrocławiu”.

Stowarzyszenie na rzecz edukacji i rodziny „NURT” z siedzibą we Wrocławiu, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Remont i przebudowa kondygnacji piwnic budynku zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Pautscha 9, we Wrocławiu”.

Ofertę należy złożyć w terminie do 4 kwietnia 2024 r. do godz. 16.00, drogą elektroniczną na adres sylwia.ferenz-dusza@nurt.edu.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się
w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Wszelkie pytania dotyczące Zaproszenia należy kierować drogą elektroniczną na adres:

sylwia.ferenz-dusza@nurt.edu.pl.