Język Angielski

Uczymy Skutecznie

Dowiedz się więcej

Przedszkole

Total Immersion Approach

Nauka języka Metodą Total Immersion Approach (TIA) to sytuacja, w której dziecko spędza czas w środowisku całkowicie otoczonym przez język docelowy - na angielskim panie mówią tylko po angielsku. Główną korzyścią zastosowania takiej metody jest możliwość nauki języka obcego, jak języka macierzystego. Dziecko ma możliwość podchwycenia charakterystycznego sposobu mówienia, zwrotów i wyrażeń, a dodatkowo szansę „złapania” oryginalnego akcentu.

Czytanie globalne

Czytanie globalne opiera się na zdolności zapamiętywania szczegółów z niemal fotograficzną dokładnością, która jest zwykle obecna u dzieci w wieku około 3 lat lub nawet młodszych. Czytanie globalne nie może więc zastąpić tradycyjnego czytania, ale – co ciekawe i ważne – może ułatwić i przyspieszyć rozwój umiejętności czytania, ponieważ na pewnym etapie dzieci zaczynają rozpoznawać wewnętrzną strukturę słów i są ciekawe, jakie litery zawierają ( Glenn Doman Janet Doman, Jak nauczyć dziecko czytać, EXCALIBUR, Bydgoszcz 1992). 

Metoda TPR

Metoda TPR (Total Physical Response), czyli technika reagowania całym ciałem, powstała w latach sześćdziesiątych XX wieku w USA, a jej twórcą jest prof. James J. Asher. Polega ona na uczeniu nowych słów i zwrotów poprzez ruch i zachęcanie dziecka do wykonywania ciałem czynności zgodnych z usłyszanym poleceniem. Poprzez technikę TPR możemy uczyć prostych instrukcji klasowych („usiądź, wstań”), części ciała („dotknij ust, nosa…”), czasowników („pokaż, jak przygotowujesz posiłek – umyj, pokrój, jedz…”), nazw zawodów, przyimków miejsca („połóż książkę na stole”), wyrażania co kto lubi, a czego – nie. Wszystko zależy od stopnia zaawansowania słuchaczy. Technika reagowania całym ciałem pozwala zauważyć, że wykorzystanie ruchu w nauce sprzyja rozwijaniu u dziecka umiejętności słuchania, podążania za instrukcjami, a także ułatwia zrozumienie nowych zwrotów, które dziecko ilustruje za pomocą swojego ciała, wykonując ruch odpowiedni do wydanego polecenia.  

Szkoła

Cambridge English Qualifications.

Przygotowanie do Cambridge English Qualifications. Nauka praktycznego języka, który przydaje się nie tylko podczas zdawania egzaminu, ale przede wszystkim pozwala lepiej komunikować się po angielsku. W każdym momencie nauki można przystąpić do wybranego egzaminu Cambridge English i uzyskać rozpoznawalny na całym świecie certyfikat językowy Cambridge, który stanowi międzynarodowe potwierdzenie poziomu znajomości angielskiego. 

Direct Instructions for Spoken English

Direct Instructions for Spoken English systematyczna metoda instruktażowa, który wspiera osoby uczące się języka angielskiego. DISE uczy tylko angielskiego w mowie, a nie umiejętności czytania i pisania. Wszystkie lekcje prowadzone są w języku angielskim, a nauczyciel nie musi używać języka ojczystego uczniów. Uczniowie uczą się słownictwa społecznego, gotowych zwrotów i posługiwania się pełnymi zdaniami.

Content and Language Integrated Learning (CLIL) 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) to podejście, w którym uczniowie uczą się jednocześnie przedmiotu i drugiego języka. Kurs językowy jest prowadzony przy pomocy czytanek zawierających treści nauk ścisłych, więc uczniowie nie tylko uczą się o naukach ścisłych, ale także zdobywają odpowiednie słownictwo i umiejętności językowe.

Model

Zakładamy, że zaawansowana grupa pod koniec klasy ósmej ma szanse osiągnąć poziom B2.
Podział na bloki i grupy zaawansowania.

Klasy I-III: dwie godziny kursu Cambridge plus 3 godziny DISE tygodniowo.
Klasy IV-VI: trzy godziny kursu Cambridge plus 2 godziny DISE tygodniowo.

Klasy VII-VIII: trzy godziny kursu Cambridge plus 2 godziny kursów (w zależności od zaawansowania grupy) writing lub przygotowania do Egzaminu Ósmoklasisty lub przygotowania do Egzaminu B2 First (wcześniej znanego pod nazwą FCE).

Innowacja – nauczanie j. angielskiego na poziomach zaawansowania

 - Zalecenia podstawy programowej MEN Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej

 - edukację wczesnoszkolną charakteryzuje dostosowanie poznawanych zagadnień do możliwości percepcyjnych ucznia /klasy I-III/

 - na II etapie edukacyjnym/klasy IV- VIII/ niezbędne jest zapewnienie kształcenia uczniów w grupach o ZBLIŻONYM poziomie biegłości w zakresie języka obcego nowożytnego

Kontakt

ul. Fryderyka Pautscha 951-651 Wrocław
sekretariat@nurt.edu.pl
tel. 514 292 111

placówki NURT

www.przedszkole.zdroj.edu.pl
www.szkola.zdroj.edu.pl
www.iskry.edu.pl